Tháng: Tháng Ba 2019

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

TẦM NHÌN ” Bằng những khát khao cùng với sự nỗ lực mong muốn đem lại những giá trị tốt nhất về sức khỏe cho con người Việt ” SỨ MỆNH ” Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt ” Natural Life  đặt chữ ” TÍN ” lên hàng đầu làm vũ khí cạnh …

KEO ONG LÀ GÌ ?

Thuật ngữ tiếng anh của từ keo ong là Propolis có nguồn gốc xuất xứ từ tiếng Hi Lạp gồm hai từ “pro” (bảo vệ/ phía trước) và “polis” (cộng đồng, thành phố) mang ý nghĩa là chất bảo vệ tổ ong. Propolis (tên thông thường khác là “bee glue”) là một nguyên liệu có …